Zakelijke verzekering niet verplicht, wel raadzaam

Zes zakelijke verzekeringen voor ondernemers

Als je in loondienst bent, heb je een aantal verzekeringen via je werkgever. Denk aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ook heb je als zwangere vrouw recht op zwangerschapsverlof. Als zelfstandige liggen de zaken anders. Een deel van onze leden is zelfstandig ondernemer. Voor hen een overzicht van waar je als zelfstandige allemaal aan moet denken op verzekeringsgebied.

Geen enkele verzekering is verplicht, maar ze zijn wel aan te raden. Zeker als je (volledig) afhankelijk bent van je inkomsten als masseur. Verzekeringen zijn af te sluiten bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Voor alleen jezelf als ZZP’er, maar ook als eigenaar van een praktijk met werknemers in dienst. Kosten van zakelijke verzekeringen zijn volledig aftrekbaar van je inkomstenbelasting.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je als zelfstandig ondernemer ziek wordt of (tijdelijk) arbeidsongeschikt, heb je geen inkomen. Hiertegen kun je je verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onderzoek van Delta Lloyd heeft in 2015 uitgewezen dat negen procent van de ondernemers (deels) arbeidsongeschikt is en acht procent dat in het verleden is geweest.

De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering ligt grofweg tussen de tachtig en vierhonderd euro per maand. Dit is afhankelijk van leeftijd, beroep, verzekerd bedrag, indexering, eigen risicotermijn (meestal tussen de dertig en 180 dagen), eindleeftijd en uitkeringsdrempel (meestal vanaf 25 procent arbeidsongeschiktheid). Vaak loopt de premie op naarmate je ouder wordt.

Let op: sommige verzekeraars verzekeren op basis van eigen beroep, andere zeggen: kun je nog iets anders doen, dan ben je niet arbeidsongeschikt. Let er ook op dat je van je uitkering bij arbeidsongeschiktheid je eventuele inleg voor je pensioen nog kunt betalen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht. In 2016 had slechts één op de vijf ZZP’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met ruim 1 miljoen ZZP’ers in Nederland, is dat een risico. Daarom is in het Pensioenakkoord afgesproken dat er in de toekomst een verplichting komt voor ZZP’ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hoe die verplichting eruit gaat zien, is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of er een acceptatieplicht komt voor verzekeraars. Nu kunnen verzekeraars ZZP’ers weigeren voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering op basis van bijvoorbeeld een medisch verleden. Of ze kunnen bepaalde aandoeningen uitsluiten van de verzekering. Wie bijvoorbeeld in het verleden een hernia heeft gehad, zal zich maar moeilijk voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van een hernia kunnen verzekeren.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de schade die jij of je werknemers per ongeluk aanrichten aan personen, onroerende goederen of andermans spullen.

Voorbeeld: je geeft stoelmassages bij bedrijven en je gooit per ongeluk een kop koffie over het dure tapijt. Kosten voor vervanging: tweeduizend euro. Deze schade wordt niet gedekt door je particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Je was hier immers voor je werk en niet privé. Om dit soort risico’s op te vangen, bestaat er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De premie is er vanaf ongeveer acht euro per maand, afhankelijk van onder andere dekking, looptijd, leeftijd en aantal mensen in dienst. De dekking verschilt per verzekeraar, het eigen risico en hoe uitgebreid de verzekering is.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekerings

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is iets anders dan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de schade die je veroorzaakt met het daadwerkelijk uitoefenen van je beroep.

Voorbeeld: tijdens een massage breng je je cliënt per ongeluk ten val. Gevolg: blijvend letsel. Medische kosten: 125.000 euro. Zo’n risico kun je verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Let erop of juridische bijstand en proceskosten zijn meeverzekerd.

De premie is er vanaf ongeveer tien euro per maand, afhankelijk van onder andere dekking, looptijd, omzet, leeftijd en aantal mensen in dienst. De dekking verschilt per verzekeraar, het eigen risico en hoe uitgebreid de verzekering is.

Let er als sportzorgmasseur op dat de eventuele gevolgen van de WKKGZ door de polis gedekt zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld juridische bijstand en schadevergoeding.

Overlijdensrisicoverzekering

Dit is een verzekering die uitkeert als je voor de einddatum van de verzekering overlijdt. Nabestaanden ontvangen dan een gegarandeerd bedrag. Zo kan bijvoorbeeld je partner de hypotheek blijven betalen. De premie is afhankelijk van looptijd, hoogte van de uitkering, leeftijd en gezondheid. Let op: deze premie is niet aftrekbaar.

Een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering is geen onderdeel van de erfenis van de verzekerde. Het bedrag telt wel mee om te bepalen of en hoeveel erfbelasting nabestaanden moeten betalen.

Inventarisverzekering

Voor schade aan bedrijfsinventaris of -goederen door bijvoorbeeld brand, water of diefstal

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering vergoedt kosten die je maakt voor rechtsbijstand bij juridische conflicten.

Het NGS heeft een overeenkomst met Balens Verzekeringen. Die maatschappij is gespecialiseerd in verzekeringen voor de professional in de complementaire geneeskunde, wellness en gezondheidszorg.