Massage bij stressgerelateerde klachten

Zorgplatform OpenUp deed onderzoek naar de impact van het coronavirus op de mentale gesteldheid van werkende Nederlanders. Wat bleek: zeven op de tien werkende Nederlanders gaf aan last te hebben van stress en spanning. De helft van de ondervraagden zei last te hebben van somberheidsklachten. Een op de tien werkende Nederlanders heeft last van forsere klachten, zoals hevige angst. Zij durven soms zelfs de deur niet meer uit.

De effecten van stress kunnen zeer uiteenlopend en gevarieerd zijn, waaronder vermoeidheid, slechte motivatie en, nog erger, burn-outklachten. Een massage kan helpen (tijdelijk) de symptomen van stress te verminderen. Het helpt cliënten om weer even te ontspannen. Bij het werken met cliënten die te maken hebben met stress in hun werkomgeving, kun je overwegen je te concentreren op technieken die ontspanning bevorderen: effleurage en zachte petrissage werken bijvoorbeeld goed, evenals schommelen en lichte wrijving.

Onderzoek: stress en massage

Onderzoekers van de Mayo Clinic in Amerika onderzochten in 2012 het effect van stoelmassages voor verpleegkundigen tijdens werkuren. In totaal kregen 38 verpleegkundigen gedurende 10 weken, wekelijks massages van 15 minuten. Stress en angst werden gemeten bij aanvang, na 5 weken en na 10 weken. Wat bleek; na 10 weken waren de stressgerelateerde symptomen duidelijk verminderd.

Een ander onderzoek uit 2019 gaf het zelfde resultaat. Het betrof het effect van stoelmassage bij verpleegkundigen die werken met oncologiepatiënten.

Verpleegkundigen namen gedurende 20 minuten, in en gesloten ruimte, plaats op een massagestoel. In een periode van 6 maanden werd deze stoel meer dan 200 keer gebruikt. De studie vond significante verlagingen van waargenomen stress, bloeddruk en hartslag. De stress werd beoordeeld met behulp van een visuele analoge schaal (VAS). Een polsmanchetapparaat registreerde bloeddruk en hartslag.

Bronnen