Hoe vergroen je je praktijk?

"Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst"

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, voedsel en grondstoffen. Om verduurzaming in de zorg te versnellen, nam het Milieu Platform Zorgsector het initiatief voor de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’.

Drie p’s

Een totaal van 132 partijen sloten direct aan en ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en diverse brancheorganisaties waren meteen van de partij. “Doordat deze partijen vanaf het begin bij de Green Deal betrokken raakten, kwam er direct meer zichtbaarheid. De Green Deal werd in eerste instantie gestart om de duurzaamheid op de agenda van bestuurders in de zorg te zetten. Het is belangrijk dat er over gesproken wordt en dat er ook actie wordt ondernomen”, vertelt Adriaan van Engelen, directeur van Milieu Platform Zorgsector. Patiënten, bewoners en de betreffende (zorg)professionals spelen bij verduurzaming een cruciale rol.

Lokale en landelijke overheden, kennisinstellingen, zorgverzekeraars en andere financiële instellingen, maar ook leveranciers kunnen helpen bij het groener maken van de zorg. Het verhogen van de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg en tegelijk het verlagen van de footprint van de zorgverlening vanuit de langetermijnimpact op drie p’s (people, planet en prosperity) is de insteek van de Green Deal.

De Green Deal werd in eerste instantie gestart om de duurzaamheid op de agenda van bestuurders in de zorg te zetten

Vier thema’s

Op dit moment zijn er vier verschillende thema’s waaraan door de brancheorganisaties, zorgverenigingen en VWS wordt gewerkt. “Daarbij draait het om circulaire bedrijfsvoering, 49 procent CO2-reductie in 2030, medicijnresten uit het afvalwater en een gezond makende leefomgeving en milieu. Er wordt door de diverse partijen vooral gekeken hoe deze doelen kunnen worden bereikt en hoe je daarmee om kunt gaan in de zorg”, vertelt Adriaan. De brancheorganisaties van zorgaanbieders spelen een cruciale coördinerende rol.

Zij activeren hun leden en verhogen het bewustzijn bij bestuur en zorgverleners. Zij stellen werkgroepen in en zullen actief participeren in de landelijke implementatie van de Green Deal. Daarnaast ondersteunen zij hun leden met kennis en stimuleren en faciliteren ze het uitwisselen van informatie, waaronder goede voorbeelden. De individuele zorgaanbieders die meedoen aan deze Green Deal laten concreet zien welke maatregelen zij treffen. “De betrokkenheid van de bestuurders in de Green Deal moet ervoor zorgen dat er meer aandacht voor deze onderwerpen komt op bestuursniveau. Pas dan kun je zorgen dat de ontwikkelingen ook daadwerkelijk op de zorg worden afgestemd.

Masseurs

Volgens Adriaan van Engelen, directeur van Milieu Platform Zorgsector, kunnen ook masseurs actie ondernemen in het kader van de Green Deal. “Masseurs hebben over het algemeen een kleine eigen praktijk, waarin je aan de slag kunt gaan met energiebesparing en duurzame inkopen. Eigenlijk is het een kwestie van met je boerenverstand naar producten kijken. Wat heb je wel of niet nodig? Kun je op termijn geld besparen met zonnepanelen, een warmtepomp of kun je de uitstoot verminderen door minder vaak de auto te pakken? Het zijn allemaal dingen waarmee een masseur aan de slag kan.”

Naast duurzaam ondernemen kunnen masseurs, net als ieder ander, ook in hun persoonlijke leven duurzaam zijn, aldus Adriaan. “Het is belangrijk dat je goed beweegt en gezond eet. Als je dat uitdraagt naar je klanten, weet ik zeker dat we de aarde steeds een stukje gezonder kunnen maken. De kennisoverdracht en bewustwording van duurzaam leven en ondernemen is ontzettend belangrijk. Wij willen daar de kennis voor aanleveren. Wellicht is het zelfs een optie om aan te sluiten bij de Green Deal. Of je daar als masseur meteen zakelijk profijt van zult hebben, durf ik niet te zeggen, maar samen staan we sterk.”