Verzoek tot heroverwegen van de sluiting van massagepraktijken

Zoals bekend heeft het Kabinet deze week weer een aantal maatregelen afgekondigd om het coronavirus onder controle te krijgen. Een van de maatregelen is dat de uitoefening van contactberoepen vanaf 15 december verboden is tot 19 januari 2021. Het Nederlands Genootschap oor Sportmassage (NGS) heeft vandaag een brief gestuurd naar Den Haag (Ministerie en aantal kamerleden) met het verzoek om de sluiting van massagepraktijken te heroverwegen.

Premier Rutte kondigde op maandag 14 december een vrijwel complete lockdown af.
Belangrijk element in de afweging van het kabinet was het sterk oplopende aantal besmettingen waardoor de zorg overbelast dreigt te raken.

Als gevolg daarvan hebben de leden van onze brancheorganisatie ‘Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS)’, hun praktijk opnieuw moeten sluiten. Namens de 5.000 sport(zorg)- en wellnessmasseurs verzoeken wij u:

1. dit besluit te heroverwegen en
2. het beroep masseur toe te voegen aan de lijst van ‘uitgezonderde contactberoepen.

Motivatie

Wij zijn ervan van overtuigd dat onze leden een substantiële bijdrage leveren aan het toegankelijk houden van de zorg voor álle Nederlanders. De reden? Zorgpersoneel is in onder de cliënten van onze praktijken zeer ruim vertegenwoordigd. Ze worden vrijwel zonder uitzondering behandeld vanwege fysieke en/of mentale overbelasting. In rond Nederlands: ze kunnen het dagelijkse werk nauwelijks meer aan. Die overbelasting heeft klachten als stress, hoofdpijn, rug-, nek- en schouderklachten, slechte nachtrust, pijnlijke spieren en gewrichten tot gevolg. Deze klachten kunnen door massages op zijn minst worden verlicht en vaak zelfs verholpen. De NGS-masseurs kunnen zo het zorgpersoneel helpen om hun werk in deze bijzonder stressvolle tijd voort te zetten. Daarmee leveren de NGS-masseurs een belangrijke bijdrage aan het toegankelijk houden van de zorg voor iedereen.

Thuiswerkers

Verder vragen wij uw aandacht voor een tweede categorie cliënten: de thuiswerkers. Duizenden Nederlanders geven aan lichamelijke en/of geestelijke klachten te ervaren als gevolg van het werken in de thuisomgeving. We zien dat de werkdruk bij de fysiotherapeuten enorm oploopt. De rol van de masseur bij verlichten - en waar mogelijk verhelpen - van werkgerelateerde klachten wordt steeds meer erkend en gewaardeerd. In deze uitdagende, maar ook zware omstandigheden durven we te stellen dat onze masseurs Nederland aan het werk houden!

Veilig en verantwoord

Uiteraard werken onze leden volgens de geldende richtlijnen van de overheid. Op basis hiervan heeft het NGS eerder dit jaar een protocol ontwikkeld op basis waarvan kan worden gewerkt. Onderdelen zijn:

  • Uitvragen en registreren van de cliënt
  • Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje voor behandelaar en cliënt.
  • Extra hygiënemaatregelen

Heroverweging

Wij verzoeken u om uw besluit om massagepraktijken te dwingen hun deuren te sluiten te heroverwegen en het beroep masseur toe te voegen aan de lijst van ‘uitgezonderde contactberoepen’. Het is onze overtuiging dat u daarmee niet alleen grote aantallen zorgmedewerkers, maar ook thuiswerkers een grote dienst bewijst. Het houdt de Nederlandse zorg toegankelijk en zorgt ervoor dat vele duizenden thuiswerkers productief kunnen blijven.