Kennismaand: Beroepsspecifiek onderzoek van de heup

Maandag 2 november 2020: 20.45 uur

In dit webinar staat het onderzoek van de heup centraal. Aan de hand van een casus doorlopen we het traject van A(namnese) naar B(ehandelplan). Wat vragen we bij heupklachten uit in de anamnese? Waar letten we op bij de inspectie? En hoe richten wij het (functie)onderzoek in. De functietesten worden met behulp van filmmateriaal gedemonstreerd.

Spreker: Brigitte Verheij

Sportmasseur, fysio- en manueel therapeut, docent sportmassageopleidingen en o.a. voorzitter NGS-werkgroep nascholing.